Welcome to Twll y Cae, detached self-catering cottage near Criccieth and Snowdonia - Sleeps 5 and dogs welcome by arrangement.

BOOK NOW

Twll y Cae is a charming, detached, traditional Welsh cottage surrounded by its own flower garden.

Twll y Cae Self-catering cottage near Criccieth and SnowdoniaThe single storey cottage has been extended to provide high quality self catering accommodation for up to five people and is a perfect place from which to explore and enjoy Snowdonia, and the beautiful Llyn Peninsula. Pets are welcome by arrangement.

Relax in the surrounding garden with a glass of wine in summer or by the log fire in the cosy sitting room in winter.

Twll y Cae is located on a quiet lane, once a drovers road, and is convenient for Porthmadog, Criccieth, Portmeirion, the Ffestiniog and Welsh Highland steam railways, Beddgelert, Abersoch and Caernarfon. There is a good choice of pubs, cafes and restaurants within three miles of the cottage and several lovely beaches nearby. There are walks from the door and Snowdonia and the Wales coastal path are within easy reach.

Croeso i Dwll y Cae. Bwthyn gwyliau hunan-arlwyo wedi’i i leoli rhwng Cricieth ac Eryri – cysgu 5 a chŵn trwy drefniant

Mae Twll y Cae yn fwthyn traddodiadol Cymreig hyfryd wedi’i amgylchynu gan ardd flodau.

Mae’r bwthyn un llawr yn darparu llety hunan-arlwyo moethus i hyd at bum person ac yn lle perffaith ar gyfer crwydro a mwynhau Eryri a harddwch Pen Llŷn. Mae croeso i anifeiliaid anwes trwy drefniant ymlaen llaw.

Ymlaciwch yn yr ardd o’ch cwmpas gyda gwydraid o win yn yr haf neu wrth y tân yn y lolfa glyd yn y gaeaf.

Mae Twll y Cae wedi’i leoli ar ffordd dawel, gynt yn ffordd a oedd yn cael ei defnyddio gan borthmyn, ac yn gyfleus ar gyfer teithio i Borthmadog, Cricieth, Portmeirion, rheilffyrdd stêm Ffestiniog ac Ucheldir Cymru, Beddgelert, Abersoch a Chaernarfon.

Mae yna ddewis gwych o dafarndai, caffis a bwytai o fewn tair milltir o’r bwthyn ynghyd â nifer o draethau hyfryd gerllaw. Mae yna lwybrau cerdded ar eich stepen drws ac mae Eryri a Llwybr Arfordir Cymru o fewn cyrraedd yn rhwydd.